กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราภรณ์ แก้วกระจ่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณณ์นิษฐา ทองธาวินสิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุพาภรณ์ สุขเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5