ครูต่างประเทศ

Mr.Hiroshi Sugisaki
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

Mr.Stephen C. Calambro
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Cheryl Chavez Aballe
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Cherry Lou Taquiso Luntayao
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

Miss Fredel Piloton Bulacan
ครูสอนวิชาชีววิทยา