ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 และ ปวช. 1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษระดับชั้น ม.1,4 และ ปวช. 1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาเกาหลี
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
กำหนดการสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่งานพัสด
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต าแหน่งครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี ปี 1/2562
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เรื่อง ผลการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อม.๑
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 62