ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน

รายชื่อผู้สมัครเพื่อพิจารณาเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาั้นปีที่ 1,4 และ ปวช.1


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   -  ในเขตพื้นที่บริการ   คลิกที่นี่
   -  นอกเขตพื้นที่บริการ   คลิกที่นี่
   -  ประเภทความสามารถพิเศษ   คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   -  ประเภททั่วไป   คลิกที่นี่
   -  ประเภทความสามารถพิเศษ   คลิกที่นี่

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

    - เอกสารหลักฐานการสมัคร ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารที่ได้จากการอัปโหลดไฟล์รูปภาพในระบบการรับสมัครที่ผู้สมัคร
      ได้ส่งเข้ามาในระบบ ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงใดๆ สำหรับในการสมัคร
 

กำหนดการสอบคัดเลือก

    - รอประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน
 

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

    - รอประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน


โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 8029 ครั้ง